Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek – Piątek: 7:00 – 15:00

Sobota: 8:00 – 13:00

 

Informacje dla oddających odpady

Przy przekazywaniu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prosimy o okazanie aktualnego dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do:

 

    • jeśli właściciel odpadów nie może stawić się osobiście wymagane jest złożenie upoważnienia do dostarczenia odpadów do PSZOK (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o pochodzeniu odpadów (załącznik nr 1)

    • okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (transportujący)

    • aktualnego dowodu uiszczenia opłaty za odpady komunalne z nieruchomości z której pochodzą odpady

Pobierz: