Gospodarka odpadami – komunikaty

12 kwietnia 2023

Informacja dla mieszkańców ul. Dworcowej w Zaklikowie

Informacja W związku z utrudnieniami spowodowanymi przebudową ulicy Dworcowej w Zaklikowie, skutkującymi niemożliwością dojazdu  do niektórych nieruchomości, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w dniu […]
5 grudnia 2022

Nie wyrzucaj popiołu do koszy !!!

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zaklikowie przypomina, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaklików, bezwzględnie […]
1 kwietnia 2021

Komunikat dla oddających odpady do PSZOK

Informacja Przy przekazywaniu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prosimy o okazanie aktualnego dowodu uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku zlecenia transportu odpadów […]
9 lutego 2021

Odpady biodegradowalne

Z dniem 01.01.2021 r. mieszkańcy Gminy Zaklików będą zobowiązani do zbierania bioodpadów stanowiących odpad komunalny. Odpady „BIO”należy gromadzić w odrębnych workach w kolorze brązowym oznaczonych napisem […]
Skip to content