CENNIK ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZAKLIKÓW

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych Cena netto w zł
Za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka do 120 l 38,00
Za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 240 l 68,00
Za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 1100 l 195,00
Za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika KP 4,50 zł/km + opłata za zagospodarowanie odpadów naliczona w oparciu o jego wagę
Dzierżawa pojemnika KP 7 90,00/dobę
Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier) z nieruchomości niezamieszkałych Cena netto w zł
Za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka (worek żółty, zielony, niebieski) do 120 l 10,00
Za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 240 l 17,00
Za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 1100 l 95,00
Za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika KP 4,50 zł/km + opłata za zagospodarowanie odpadów naliczona w oparciu o jego wagę

Odpady selektywne należy gromadzić w pojemnikach lub workach w kolorystyce:

  • żółty (tworzywa sztuczne, metal),
  • zielony (szkło),
  • niebieski (papier).

Cennik obowiązuje od 01.01.2021 r.
Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą na moment powstania obowiązku podatkowego.

Prezes Zarządu
Jacek Orowicz