Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA ZAKLIKÓW W 2023 ROKU
(ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików,tel. 15 873 84 05, awaryjny odbiór odpadów tel. 666 350 620)

ZAKLIKÓW

ODPADY KOMUNALNE

BIOODPADY

SUROWCE WTÓRNE

Zachodnia, Nowa, Sandomierska, Sportowa, Strażacka, Długa, Dzika, Mickiewicza, Kościuszki, Cicha, Pl. Sienkiewicza  Irena, Łążek, Łysaków, Łysaków Kolonia

5, 19 I;2, 16 II; 2, 16, 30 III;

14, 27 IV;11, 25 V; 9, 22VI;

6, 20 VII;3, 18, 31 VIII;
14, 28 IX;

12, 26 X;9, 23 XI;7, 21 XII;

4, 18 I; 1, 15II; 1, 15, 29 III;

13, 26 IV; 10, 24 V; 7, 21VI;

5, 19 VII; 2, 17, 30 VIII;
13, 27 IX;

11, 25 X; 8, 22 XI; 6, 20 XII;

11 I; 3 II; 8 III;

5 IV;12V; 1 VI;

7 VII;4 VIII;6 IX;

4 X; 2 XI;8 XII;

A. Nagórskiej, Zachodnia, Stolarska, Św. Anny, Zielona, Widok, Leśna, Armii Krajowej, Targowa, Janowska, Zamkowa, 3-go Maja, Tartak, Nadbrzeżna, Zaśluzie, Dworcowa

4, 18 I; 1, 15II; 1, 15, 29 III;

13, 26 IV; 10, 24 V; 7, 21VI;

5, 19 VII; 2, 17, 30 VIII;
13, 27 IX;

11, 25 X; 8, 22 XI; 6, 20 XII;

4, 18 I; 1, 15II; 1, 15, 29 III;

13, 26 IV; 10, 24 V; 7, 21VI;

5, 19 VII; 2, 17, 30 VIII;
13, 27 IX;

11, 25 X; 8, 22 XI; 6, 20 XII;

12 I; 8 II; 9 III;

6 IV; 17V; 2VI;

12 VII; 9 VIII; 7 IX;

5 X; 3 XI; 13 XII;

Rozwadowska, Wesoła, Słubickiego, Piłsudskiego, Krzywa, Słoneczna, Ptasia, Jasna, Lipowa, Pułankowa, Kwiatowa, Ujazdowska, Kościelna, Lubelska, Belkowszczyzna, Okólna

3, 17, 31 I; 14, 28II; 14, 28 III;

12, 25IV; 9, 23V; 6, 20 VI;

4, 18 VII; 1, 16, 29 VIII;
12, 26 IX;

10, 24 X; 7, 21 XI; 5, 19 XII;

4, 18 I; 1, 15II; 1, 15, 29 III;

13, 26 IV; 10, 24 V; 7, 21VI;

5, 19 VII; 2, 17, 30 VIII;
13, 27 IX;

11, 25 X; 8, 22 XI; 6, 20 XII;

13 I; 9 II; 10 III;

19 IV; 18V; 14 VI;

13 VII; 10 VIII; 8 IX;

6 X; 10 XI; 14 XII;

ZDZIECHOWICE

ODPADY KOMUNALNE

BIOODPADY

SUROWCE WTÓRNE

Zdziechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie, (Zarogi) Baraki Stare, Baraki Nowe, Józefów, Karkówka, Antoniówka, Dąbrowa

2, 16,30 I;  13, 27 II; 13, 27 III;

11, 24 IV; 8, 22V; 5, 19VI;

3, 17 31 VII; 11, 28 VIII;
11, 25 IX;

9, 23 X; 6, 20 XI; 4, 18 XII;

2, 16,30 I;  13, 27 II; 13, 27 III;

11, 24 IV; 8, 22V; 5, 19VI;

3, 17 31 VII; 11, 28 VIII;
11, 25 IX;

9, 23 X; 6, 20 XI; 4, 18 XII;

20 I; 17 II; 17 III;

20 IV; 19V; 15 VI;

14 VII; 23 VIII; 15 IX;

13 X; 15 XI; 15 XII;

LIPA

ODPADY KOMUNALNE

BIOODPADY

SUROWCE WTÓRNE

Janowska, Świerkowa, Wędkarska, Kościelna, Spacerowa, Leśna, Pocztowa, Wiśniowa, Silikatowa, Rzeczna, Gielnia

9, 23 I; 6, 20II; 6, 20 III;

3, 17 IV; 4, 15, 29 V; 12, 26 VI;

10, 24 VII; 7, 21 VIII; 4, 18 IX;

2, 16, 30X; 13, 27 XI;
11, 27 XII;

10, 24 I; 7, 21II; 7, 21 III;

4, 18 IV; 5, 16, 30 V; 13, 27 VI;

11, 25 VII; 8, 22 VIII; 5, 19 IX;

3, 17, 31X; 14, 28 XI;
12, 28 XII;

25 I; 22II; 22 III;

21 IV; 26V; 28 VI;

26 VII; 24 VIII; 20 IX;

18 X; 16 XI; 22 XII;

Lubelska, Wojska Polskiego, Szkolna, Zielona, Sandomierska, Sosnowa, Łąkowa, Lipowa, Steciuka, Torowa, Dworcowa, Goliszowiec, Kruszyna

10, 24 I; 7, 21II; 7, 21 III;

4, 18 IV; 5, 16, 30 V; 13, 27 VI;

11, 25 VII; 8, 22 VIII; 5, 19 IX;

3, 17, 31X; 14, 28 XI;
12, 28 XII;

10, 24 I; 7, 21II; 7, 21 III;

4, 18 IV; 5, 16, 30 V; 13, 27 VI;

11, 25 VII; 8, 22 VIII; 5, 19 IX;

3, 17, 31X; 14, 28 XI;
12, 28 XII;

26 I; 23II; 23 III;

28 IV; 31V; 29 VI;

27 VII; 25 VIII; 21 IX;

19 X; 24 XI; 29 XII;

Dodatkowo od kwietnia do października zabudowa wielolokalowa na ul. Leśnej i Pocztowej w miejscowości Lipa (bloki) zabierana będzie co tydzień wg. harmonogramu i w dodatkowych terminach:

12, 25IV;

9, 23V;

6, 20 VI;

4, 18 VII;

1, 16, 29 VIII;
12, 26 IX;

10, 24 X;

Do pobrania:

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH
POSIADAJĄCYCH UMOWĘ Z GMINNYM ZAKŁADEM KOMUNALNYM W ZAKLIKOWIE

W2023 ROKU
(ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików,tel. 15 873 84 05, awaryjny odbiór odpadów tel. 666 350 620)

TERENY NIEZAMIESZKAŁE

Posiadające umowę
z Gminnym Zakładem Komunalnym w Zaklikowie.

ODPADY KOMUNALNE

SUROWCE WTÓRNE

9, 23 I; 14, 28 II; 14, 28 III;

12, 25 IV; 9,23 V; 6,20 VI;

4 18 VII; 7,21 VIII; 12, 26 IX;

10, 24 X; 7, 21 XI; 5, 19 XII;

9 I; 14 II; 14 III;

12 IV; 9 V; 6 VI;

4 VII; 7 VIII; 12 IX;

10 X; 7,21 XI; 5, 19 XII;

(15) 873 84 05
Skip to content