HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA ZAKLIKÓW OD 01.01.2024 R. – 31.08.2024 R.
(ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików, tel. 15 873 84 05, awaryjny odbiór odpadów tel. 666 350 620)
ZAKLIKÓW ODPADY ZMIESZANE BIOODPADY SUROWCE WTÓRNE
Zachodnia, Nowa, Sandomierska, Sportowa, Strażacka, Długa, Dzika, Mickiewicza, Kościuszki, Cicha, Pl. Sienkiewicza  Irena, Łążek, Łysaków, Łysaków Kolonia 5, 18 I; 1, 15, 29 II; 14, 28 III;

11, 25 IV; 9, 23 V; 6, 20 VI;

4, 18 VII; 1, 16, 29 VIII;

3, 17, 31 I; 14, 28 II; 13, 27 III;

10, 24 IV; 8, 22 V; 5, 19 VI;

3, 17, 31 VII; 14, 28 VIII;

10 I; 2 II; 1 III;

4 IV; 10 V; 7 VI;

5 VII; 2 VIII;

ZAKLIKÓW ODPADY ZMIESZANE BIOODPADY SUROWCE WTÓRNE
A. Nagórskiej, Zachodnia, Stolarska, Św. Anny, Zielona, Widok, Leśna, Armii Krajowej, Targowa, Janowska, Zamkowa, 3-go Maja, Tartak, Nadbrzeżna, Zaśluzie, Dworcowa, Turystyczna, Jagodowa  

3, 17, 31 I; 14, 28 II;

13, 27 III;

10, 24 IV; 8, 22 V; 5, 19 VI;

3, 17, 31 VII; 14, 28 VIII;

 

3, 17, 31 I; 14, 28 II;

13, 27 III;

10, 24 IV; 8, 22 V; 5, 19 VI;

3, 17, 31 VII; 14, 28 VIII;

 

11 I; 7 II; 6 III;

5 IV; 15 V; 12 VI;

10 VII; 7 VIII;

ZAKLIKÓW ODPADY ZMIESZANE BIOODPADY SUROWCE WTÓRNE
Rozwadowska, Wesoła, Słubickiego, Piłsudskiego, Krzywa, Słoneczna, Ptasia, Jasna, Lipowa, Pułankowa, Kwiatowa, Ujazdowska, Kościelna, Lubelska, Belkowszczyzna, Okólna 4, 16, 30 I; 13, 27 II;

12, 26 III;

9, 23 IV; 7, 21 V; 4,18 VI;

2, 16, 30 VII; 13, 27 VIII;

3, 17, 31 I; 14, 28 II;

13, 27 III;

10, 24 IV; 8, 22 V; 5, 19 VI;

3, 17, 31 VII; 14, 28 VIII;

12 I; 8 II; 7 III;

12 IV; 16 V; 13 VI;

11 VII; 8 VIII;

ZDZIECHOWICE ODPADY ZMIESZANE BIOODPADY SUROWCE WTÓRNE
Zdziechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie, (Zarogi) Baraki Stare, Baraki Nowe, Józefów, Karkówka, Antoniówka, Dąbrowa 2, 15, 29 I; 12, 26 II;

11, 25 III;

8, 22 IV; 6, 20 V; 3, 17 VI;

1, 15, 29 VII; 12, 26 VIII;

9, 23 I; 6, 20 II; 5, 19 III;

3, 16, 30 IV; 14, 28 V;

11, 25 VI;

9, 23 VII; 6, 20 VIII;

19 I; 16 II; 15 III;

17 IV; 17 V; 14 VI;

19 VII; 21 VIII;

LIPA ODPADY ZMIESZANE BIOODPADY SUROWCE WTÓRNE
Janowska, Świerkowa, Wędkarska, Kościelna, Spacerowa, Leśna, Pocztowa, Wiśniowa, Silikatowa, Rzeczna, Gielnia 8,22 I; 5, 19 II; 4, 18 III;

2, 15, 29 IV; 13, 27 V;

10, 24 VI;

8, 22 VII; 5, 19 VIII;

9, 23 I; 6, 20 II; 5, 19 III;

3, 16, 30 IV; 14, 28 V;

11, 25 VI;

9, 23 VII; 6, 20 VIII;

24 I; 21 II; 20 III;

18 IV; 24 V; 26 VI;

24 VII; 22 VIII;

Lubelska, Wojska Polskiego, Szkolna, Zielona, Sandomierska, Sosnowa, Łąkowa, Lipowa, Steciuka, Torowa, Dworcowa, Polna, Goliszowiec, Kruszyna 9, 23 I; 6, 20 II; 5, 19 III;

3, 16, 30 IV; 14, 28 V;

11, 25 VI;

9, 23 VII; 6, 20 VIII;

9, 23 I; 6, 20 II; 5, 19 III;

3, 16, 30 IV; 14, 28 V;

11, 25 VI;

9, 23 VII; 6, 20 VIII;

25 I; 22 II; 21 III;

19 IV; 29 V; 27 VI;

25 VII; 23 VIII;

Dodatkowo od kwietnia do października zabudowa wielolokalowa na ul. Leśnej i Pocztowej w miejscowości Lipa (bloki) zabierana będzie co tydzień wg. harmonogramu i w dodatkowych terminach: 9, 23 IV;

7, 21 V;

4,18 VI;

2, 16, 30 VII;

13, 27 VIII;

Do pobrania:

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH
POSIADAJĄCYCH UMOWĘ Z GMINNYM ZAKŁADEM KOMUNALNYM W ZAKLIKOWIE

 W 2024 ROKU
(ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików,tel. 15 873 84 05, awaryjny odbiór odpadów tel. 666 350 620)

TERENY NIEZAMIESZKAŁE

posiadające umowę
z Gminnym Zakładem Komunalnym w Zaklikowie

ODPADY KOMUNALNE SUROWCE WTÓRNE
16, 30 I; 13, 27 II; 12, 26 III;

9, 23 IV; 7, 21 V; 4,18 VI;

2, 30 VII; 13, 27 VIII; 10, 24 IX;

8, 22 X; 5, 19 XI; 3, 31 XII;

30 I; 27 II; 26 III;

23 IV; 21 V; 18 VI;

30 VII; 27 VIII; 24 IX;

22 X; 19 XI; 31 XII;

Do pobrania: