AKTUALNOŚCI

1 czerwca 2023

WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY WRAZ Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI NA TERENIE GMINY ZAKLIKÓW

W związku z planowaną akcją wymiany wodomierzy w gminie Zaklików, która rozpocznie się w miesiącu czerwcu prosimy o sprawdzenie poprawności montażu w Państwa domach układu pomiarowego […]
15 maja 2023

Informacja dla mieszkańców korzystających z ul. Jagodowej (Zaklików/Zdziechowice Drugie)

Informacja W dniach 15-24.V. 2023 przejazd przez most na ul. Jagodowej (droga na Radną Górę) będzie niemożliwy w związku z trwającymi pracami remontowymi na moście. Za […]
25 kwietnia 2023

Decyzje PPIS w Stalowej Woli o przydatności wody do spożycia z ujęcia wody w Karkówce oraz Radomyśl nad Sanem

Kwiecień 2023: Decyzja PPIS w Stalowej Woli o przydatności wody do spożycia z ujęcia wody w Karkówce: Kwiecień 2023  Punkt poboru: Hydrofornia Karkówka, ZSO W Lipie […]
(15) 873 84 05

OGŁOSZENIE

WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY WRAZ Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI NA TERENIE GMINY ZAKLIKÓW

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Zaklikowie informuje, że w związku z wdrażaniem radiowego systemu odczytu wodomierzy od 19 czerwca 2023r rozpocznie sukcesywną wymianę wodomierzy głównych u naszych odbiorców usług.

Miejscowości objęte wymianą wodomierzy: Antoniówka, Dąbrowa, Gielnia, Goliszowiec, Irena, Józefów, Karkówka, Lipa, Łążek, Łysaków, Łysaków - Kolonia, Nowe Baraki, Stare Baraki, Zaklików, Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze.

Czynności związane z wymianą wodomierzy będą realizowane przez pracowników P.H.U. „PAGOS” ADAM KARPIUK od poniedziałku do soboty w godz. od 9:00 do 19:00. Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy będą posiadali imienne identyfikatory. Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy, sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora dokonującego wymiany.

W przypadku Państwa nieobecności podczas wizyty ekipy zostanie pozostawiona informacja z kontaktowym numerem telefonu montera w celu umówienia innego dogodnego terminu

Usługa wymiany wodomierza głównego jest bezpłatna i nie dotyczy wymiany podliczników, które w przypadku upływu terminu legalizacji wymieniają Państwo we własnym zakresie i na własny koszt.

Prosimy o udostępnienie pracownikom pomieszczeń lub studzienek wodomierzowych, w których znajdują się wodomierze oraz usunięcie wszelkiej zabudowy utrudniającej swobodny dostęp do wodomierza.

W okresie poprzedzającym czynności związane z wymianą wodomierza powinni Państwo rozważyć potrzebę naprawy bądź uzupełnienia węzła wodomierzowego o niezbędne wymagane prawem wyposażenie ( tj. zawory odcinające, zawory antyskażeniowe itp.) Ogólne warunki montażu wodomierza zamieszczone są na naszej stronie: https://gzkzaklikow.pl.

 Istnieje możliwość wykonania uzupełnienia takiego węzła wodomierzowego przez naszych pracowników w cenie 100 zł plus koszty materiałów. W przypadkach wymagających większego zakresu prac będzie obowiązywała oferta indywidualna.

Przed wymianą wodomierza znajdującego się w studni wodomierzowej, w wypadku stwierdzenia nieszczelności studni wodomierzowej, może zaistnieć potrzeba uprzedniego jej uszczelnienia lub wymiany na nową przez właścicieli posesji, przed montażem w niej wodomierza wyposażonego w nadajnik radiowy, gdyż urządzenie nie może być zalewane przez wodę. O takiej potrzebie, a także ewentualnie o potrzebie podjęcia innych czynności technicznych związanych z montażem wodomierza z odczytem radiowym  zostaniecie Państwo poinformowani ustnie podczas wizyty ekipy montujacej wodomierze, a w razie potrzeby również pisemnie.

W przypadku pytań lub udzielenia informacji dotyczących wymiany wodomierzy prosimy o kontakt z GZK sp. z o.o. w Zaklikowie, ul. Targowa 2,

tel. (15) 8738405.

 

Skip to content